Kết quả thi đấu ngày 21-09-2022

Lịch giao hữu

FT - 21/09 1
Brunei
Brunei
0 - 3 H1: 0:1
Maldives
Maldives
FT - 21/09 1
Vietnam
Vietnam
4 - 0 H1: 1:0
Singapore
Singapore
FT - 22/09 1
Libya
Libya
0 - 0 H1: 0:0
Uganda
Uganda
FT - 21/09 1
Brunei
Brunei
0 - 3
Maldives
Maldives
FT - 21/09 1
Vietnam
Vietnam
4 - 0
Singapore
Singapore
FT - 22/09 1
Libya
Libya
0 - 0
Uganda
Uganda